Oikeudenmukaisuus

Oman elämäni ohjenuoria ovat oikeudenmukaisuus ja rehellisyys. Pyrin tekemään toisille niin kuin toivoisin itselleni tehtävän korostuneesti luottamustoimissa. Oikeudenmukaisuuden näkökulmasta Suomessa on paljon tehtävää: esimerkiksi maataloustuottajille pitäisi jäädä nykyistä suurempi hyöty tehdystä työstä. Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista tuomiot pitäisi saada kovennettua vastaamaan kansan oikeudentajua. Jokaisella suomalaisella on ja täytyy olla mahdollisuus kouluttautua ja työllistyä riippumatta asemasta ja varallisuudesta, eikä demokratiaa ja tasa-arvoa saa missään olosuhteissa horjuttaa esimerkiksi uskontoon tai kulttuuriin liittyvä erityispiirre.

 

Isänmaallisuus ja turvallisuus

Olen isänmaallinen ja perinteitä vaaliva suomalainen. Haluan kunnioittaa menneiden sukupolvien työtä vapaan maan hyväksi, ja olen ylpeä maamme tarinasta. Erilaisten kulttuurien kunnioittaminen ei tarkoita vääränlaista luopumista; suomalaisilla koululaisilla on mielestäni oltava oikeus laulaa suvivirsi jatkossakin. Huolenaiheitani ovat Suomen uskottava puolustus ja sen resursointi. Diplomatia ja kansainvälinen yhteistyö naapurimaiden suuntaan on jatkossakin tärkeintä. Suomen puolustusjärjestelmä ja reserviläisiin perustuvat puolustusvoimat sekä koko yhteiskunnan sitova kokonaisturvallisuuden malli ovat kaikki kovaa valuuttaa nykyisessä turvallisuusympäristössä.


Vapaus ja vastuu

Näitä kahta ei voi erottaa. Menestyvässä Suomessa ihmisillä on vapauksia päättää omasta elämästään: työajoista ja lomista, mielipiteistä, kokoontumisesta, liikkumisesta ja järjestäytymisestä samoin kuin arkisista ostopäätöksistä. Tuotteet pitää voida ostaa myös lähikaupasta eikä yksin monopoliasemassa olevista liikkeistä. Huonommassa asemassa olevien suomalaisten auttaminen täytyy tapahtua tavalla, joka saa ihmiset pärjäämään aidosti omillaan. Ilman työhön kannustavaa sosiaaliturvaa yhteiskunta on epäonnistunut.

 

Sivistys

Hyvinvointivaltio Suomi on kaikille kansalaisille tasavertaisen kouluttautumismahdollisuuden ansiota. Koulutuksiin kohdistuvat leikkaukset ovat huonoin tapa saavuttaa säästöjä. Tilannetta rasittavat resurssien puute, sisäilmaongelmat sekä kurjistunut talous. Lisäksi koulutusalojen pitää vastata työelämän tarpeisiin. Nyt näyttää siltä, että akateemisten tutkintojen arvostuksessa on menty liian pitkälle erilaisten oppimisen tapojen ja käytännön työn arvostuksen kustannuksella. Myös vientiteollisuudelle tarvitaan tuotteita koulutusaloilta. Mikä sen parempaa, jos Suomi säilyttää asemansa huippututkimuksen edelläkävijänä. Lapissa pitää olla mahdollisuus opiskella ja kouluttautua myös jatkossa.