• AJOKSEN SYVÄÄMISHANKE KEVÄÄN LISÄBUDJETTIIN 21.1.2019 - Lapin vientiteollisuuden logistiikkaketju kuntoon Koko Lapin vientiteollisuuden toimintaympäristön edistämisen kannalta keskeiset investointihankkeet tulee nostaa edunvalvontatyön kärkeen. Tällainen on mm. Kemin Ajoksen sataman syväyshanke, johon syksyn 2018 budjettiriihessä ei löytynyt rahaa.  Lapin kasvava teollisuus ja logistiset kehittämistarpeet edellyttävät modernin satama-alueen palveluita ja syvempiä väyliä aivan lähivuosina.   ”Kemin sataman syväväylän eteen Lue lisää
  • Tiedote: Perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirto Lapin Sairaanhoitopiirille onnistui Tunturi-Lapissa 27.10.2018 - 03.10.2018 Tunturi-Lapin kunnat, Muonio ja Enontekiö, osoittivat edelläkävijyyttään käynnistämällä perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirron Lapin sairaanhoitopiirille vuonna 2017. Keskiviikkona 3.10 Perusterveydenhuollon neuvottelukunnan kokouksessa Hetassa hyväksytty ensimmäisen toimintavuoden puolivuotisraportti kertoo hyvistä tuloksista ja uudistuksen onnistumisesta.   ”Järjestämisvastuun siirtoon oli lähdettävä, jotta voitiin turvata asukkaiden perusterveydenhuollon järjestäminen kustannustehokkaasti. Tulokset näyttävät tosi rohkaisevilta. Lääkäreitä on Lue lisää
  • Lappi pärjää vain tiiviimmällä yhteistyöllä 27.10.2018 - Sara Tuisku: Lappi-ohjelmaa kehitettävä yli puoluerajojen Suuret rakenteelliset uudistukset ovat johtaneet Lapin sisäisiin ristiriitoihin. Suomen kansainvälisesti omaleimaisimmalla maakunnalla, Lapilla on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä entistä merkittävämmäksi monella toimialalla ja vahvistaa strategista asemaansa arktisella alueella. Lapin edunvalvonta tarvitsee jännitteiden lieventämiseksi entistä tiiviimpää yhteistyötä sekä fokusta siitä, mitä Lapin asioita lähdetään yli Lue lisää