Pohjoista tekoa 

 

Haluan, että katse kääntyy yhä voimakkaammin kohti pohjoista. Lapilla on oma erityislaatuinen ja herkkä arktinen luonto. Tätä luontoa tulee kunnioittaa ja varjella. Lappi on myös koti, jossa pitää olla mahdollisuus elää ja yrittää niin nuorilla kuin vanhoilla. Herkkää luontoa kunnioittaen ja se huomioon ottaen sekä kestävästi hyödyntäen Lappi tulee pärjäämään hyvin. Matkailu on Lapin elinehto. Tarvitsemme toimivat lento- ja ratayhteydet jotta Lapin matkailu pystyy aidosti kilpailemaan kansainvälisen tarjonnan kanssa. Tarvitsemme suoria lentoyhteyksiä ulkomailta maakuntakentille.

 

Lapin ihmisillä tulee olla palvelut lähellä, jotta arki sujuu ja elämä on elämisen arvoista. Arktinen alue on täynnä mahdollisuuksia ja nämä mahdollisuudet tulee tehdä näkyvämmäksi ja niihin tulee tarttua.

 

Meidän lappilaisten tulee yhdistää voimamme ja katsoa tulevaisuuteen avoimin silmin. Lapin tulevaisuus on omissa käsissämme.  Yhdessä toimimalla, tulevaisuuteen katsoen.