Suomesta paras maa perheille

 

Suomi on monilla mittareilla hyvä maa lapsille ja perheille.Kuitenkin syntyvyys on jo pitkään ollut laskussa. Meidän tulee tehdä Suomesta paras maa perheille asua.

Koulutusjärjestelmämme on maailmankuulu ja tuottaa erinomaisia oppimistuloksia. Aivan vastikään Suomi listattiin myös maailman onnellisimmaksi maaksi. Hyvien tulosten ohessa Haluan, että lasten ja perheiden hyvinvoinnin parantaminen nostetaan seuraavassa hallitusohjelmassa yhdeksi kärkitavoitteista. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen resursseja tulee vahvistaa. Suomi tarvitsee perhevapaauudistuksen, joka lisää tasa-arvoa ja edistää työllisyyttä. Perheiden on kuitenkin tärkeää antaa itse valita, miten perhevapaat käytetään. Työelämän joustavat työaikajärjestelyt vaikuttavat perheiden jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Lasten oikeudet tulee huomioida eroperheissä ja on tärkeää, että kehitämme lapsen kuulemista, jotta lapsen oikeus tavata molempia vanhempiaan toteutuu.

Suomalainen neuvolajärjestelmä on erinomainen. Neuvolat kulkevat lapsiperheiden rinnalla jo ennen lapsen ensimmäisiä askeleita. Toiminnassa pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain ne asiat, joissa lapsi tai perheet tarvitsevat tukea. Neuvolajärjestelmän on vastattava tulevaisuudessa erilaisen perheiden ja muuttuneen arjen vaatimuksiin.

Neuvolajärjestelmää tulee kehittää niin, että se vastaa erilaisten perheiden erilaisiin tarpeisiin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että neuvoloita tuotaisiin enemmän päiväkotien yhteyteen. Nuorille ja perheille tarjottavissa palveluissa on laajemminkin pyrittävä siihen, että mahdollisimman moni perheiden ja lasten tarvitsema palvelu tuodaan päiväkotien ja koulujen yhteyteen. Varhainen apu perheille estää myöhemmät pahemmat ongelmat.

Lapsilisien tasoa tulee tarkastella ja miettiä tuen uudistamista, siten että tuki kohdentuu erityisesti vähävaraisille lapsiperheille.