Turvallisuus ennen kaikkea

 

Kansainvälisen tilanteen kiristyessä, on joka puolella syytä pyrkiä käymään kiihkotonta ja faktaperusteista keskustelua Suomesta ja turvallisuustilanteestamme suhteessa ulkovaltoihin. Viimeiset kaksi vuotta ovat vieneet monia asioita Suomen kannalta huonoon suuntaan. Meidän on luotava tarkka kuva muuttuneesta tilanteesta sekä selkeä strategia etenemisestä turvallisuuspoliittisesti.

Maailmanpoliittiset mannerlaatat ovat liikkeessä ja uusi maailmanjärjestys hakee muotoaan. Venäjä pyrkii vahvistamaan asemiaan entisen Neuvostoliiton alueilla, lisääntynyt voimankäyttö Lähi-Idässä ja pyrkimykset vaikuttaa länsimaiden sisäiseen kehitykseen esimerkiksi vaaleihin vaikuttamalla ovat muuttaneet turvallisuustilannettamme merkittävästi. Suomen on huomioitava myös Yhdysvaltojen muuttunut rooli maailman valtapolitiikassa. Yhdysvaltojen toiminta horjuttaa sekä kansainvälisiä ilmastotoimia että kansainvälistä kauppajärjestelmää.

Euroopassa tulee ottaa vakavasti Kiinan ja Venäjän lähentyneet suhteet. Samaan aikaan tämän kaiken kanssa kansainvälinen terrorismin uhka on edelleen korkea. Suomessa on jo nähty ensimmäinen terroristinen kuolonuhreja vaatinut isku. Radikaali-islamistisen propagandan levittäminen internetissä ja pikaviestipalveluissa aiheuttaa merkittävän turvallisuusuhan myös Suomelle.

Maailmanrauhaa haastetaan ja pyritään horjuttamaan kattavaa sääntö- ja sopimusjärjestelmää rapauttamalla sekä monenkeskisyyttä muuttamalla kahdenvälisyydeksi. Liberaalia länsimaista demokratiaa uhataan monella tapaa. Maailma tarvitsee multilateralismia enemmän kuin koskaan yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi. Suomen on jatkettava vapaakaupan ja kansainvälisiin instituutioihin perustuvan maailmanjärjestyksen puolustamista YK:ssa ja muissa kansainvälisissä järjestöissä. Samalla on kuitenkin myös löydettävä parhaat keinot selviytyä vallitsevassa tilanteessa.

Hybridi ja Kyber-vaikuttaminen on keskeinen tapa käydä sotaa tässä ajassa. Kybertoimintaympäristössä sodankäynnin keinona on pitkävaikutteinen epävakauden tilan luominen, sekä toimiminen siten että teot ja toimet voidaan kiistää. Kompleksinen turvallisuusympäristö vaatii meiltä uudenlaista nopeaa reagointia ja turvallisuusriskien huomioon ottamista. Meidän on varauduttava moninaisiin hybridi- ja kyberuhkiin.

Heikentynyt turvallisuustilanne pakottaa EU:n tiivistämään yhteistyötään. EU:n piirissä tapahtuva turvallisuus- ja puolustusyhteistyö on Natoa täydentävää, turvatakuut kattavat vain Naton jäsenet. EU ja Nato eivät kilpaile keskenään vaan molemmilla vahvistetaan eurooppalaisia suorituskykyjä. Suomen tulee edelleen vahvistaa yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Maailmassa ei ole valtatyhjiöitä. Ellei jollain maalla ole omaa armeijaa, on siellä jonkun toisen joukot. Uskottava puolustus on myös Suomen puolustusvoimien keskeinen tavoite ja päämäärä, kyky suojella omaa maatamme

Suomi on mukana EU:n sotilaallisissa ja siviilikriisinhallintaoperaatioissa, ja EU:n valmiusjoukoissa osana kansainvälistä kriisinhallintaa. Kun keskustelemme kansalaisten turvallisuudesta, olemme monella tavalla Euroopan integraation ytimessä. Tätä keskustelua pitäisi mielestäni kyetä jatkamaan ilman kiihkoa analyyttisesti ongelmia arvioiden. Uhat eivät ole enää yksistään sotilaallisia, vaan monimutkaistuvan maailmamme ongelmina ovat terrorismi, katastrofit ja vaikeissa olosuhteissa suoritetut humanitääriset operaatiot. EU:n avulla saamme itsellemme työkaluja vastata noihin haasteisiin, ja yhteistyössä Naton kanssa voimme taata turvallisen Euroopan. Samalla voimme jatkaa elämäämme itse määräämillämme pelisäännöillä suomalaista yhteiskuntaa yhä kehittäen.