Työn tarjoaminen ja tekeminen kannattavaksi

Suomi tarvitsee työtä. Lisää velkaa ottamalla emme saa taloutemme kurssia käännettyä uuteen nousuun. Suomi saadaan nousuun vain useamman ihmisen osallistumisella yhteiskuntaan työllä ja yrittäjyydellä

Tarvitsemme vakautta ja ennakoitavuutta verotukseen. Yritykset eivät uskalla investoida, mikäli verotus on jatkuvassa muutoksessa. Jotta uusia työpaikkoja syntyisi ja vanhat saataisiin säilytettyä, meidän tulee saada toimintaedellytykset yrittäjyyteen ja työn tekemiseen kannattavaksi ja kannustavaksi. Suomen yrityksistä yli 90 prosenttia on todella pieniä, alle kymmenen hengen yrityksiä. Juuri nämä yritykset muodostavat sektorin johon uudet työpaikat syntyvät.

 

Haluan että pienellä yrityksellä on mahdollisuus palkata työntekijöitä, kehittää ja kasvattaa toimintaansa. Keskisuurten, pienten ja mikroyrittäjien verotusta on kevennettävä ja työvoimakustannuksia pienennettävä sekä paikallista sopimista työehdoista lisättävä. Turha byrokratia ja sääntely rasittavat talouttamme, vaikeuttavat yrittämistä ja ylipäätään hankaloittavat ihmisten arkea ja elämää. Itsensä työllistämisen ja riskin ottamisen tulee olla kannattavaa. Työn tekemisen tulee aina olla kannattavampaa ja kannustavampaa kuin se ettei töitä tee. Ei ole oikein että pitkälle kouluttautunut ja ahkera työntekijä antaa omalla työllään ansaitsemastaan palkasta reilusti yli puolet verottajalle.

Voisimme ottaa mallia monesta euroopan maasta, mutta etenkin Sveitsistä. Sveitsin työllisyysaste on yli 80%. Luku pitää sisällään osa-aikatyötä tekevät ihmiset. Sveitsissä mahdollistetaan joustot ja lyhennetty työpäivä tai viikko. Sveitsin palkkataso on korkea kaikissa ammattiryhmissä. Tämä johtuu siitä, että työmarkkinoita ei säännellä juuri lainkaan.

Korkea työllisyysaste on palkansaajan paras turva. Sveitsissä pääse käytännössä töihin heti halutessaan.

Koulutuksen on vastattava työmarkkinoiden tarpeeseen. Tämä tarkoittaa myös työssäoppimisen uudenlaista arvostamista. Oppisopimuskoulutusta on kehitettävä ja myös korkeakoulujen työharjoitteluiden osuutta ja tapaa kohdata työelämä on lisättävä.